Απονευρωση

Όταν ένα δόντι είναι πολύ χαλασμένο, το νεύρο του μπορεί να μολυνθεί. Με την ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) καθαρίζουμε το μολυσμένο νεύρο που βρίσκεται στις ρίζες και καταφέρνουμε να διατηρήσουμε το δόντι στο στόμα. Στο ιατρείο μας χρησιμοποιούμε τα πιο σύγχρονα μέσα και τις νεότερες τεχνικές. Χρησιμοποιούμε περιστρεφόμενες Ni-Ti ρινες (Reciproc) καθαρισμού και έμφραξης των ριζών του δοντιού.

Στο ιατρείο μας έχουμε τα μέσα, τις γνώσεις και την εμπειρία για να κάνουμε την ενδοδοντική θεραπεία γρήγορα και εντελώς ανώδυνα.

UA-82750838-1